MEDEWERKERS BRABANT NOORDOOST

Lees hieronder de eigen verhalen van onze medewerkers!

 

MEDEWERKERS BRABANT NOORDOOST

Lees hieronder de eigen verhalen van onze medewerkers!

 

 

 

Bij Veilig Thuis hebben we te maken met een grote diversiteit aan problematiek binnen gezinnen. Dit maakt ons werk zo interessant en afwisselend. Ik vind het heerlijk om met medewerkers aan de slag te gaan om deze complexe puzzel te ontrafelen om de veiligheid in een gezin te vergroten.   Bekijk hier mijn werkdag!

Annemiek, Gedragswetenschapper

 

Bij Veilig Thuis hebben we te maken met een grote diversiteit aan problematiek binnen gezinnen. Dit maakt ons werk zo interessant en afwisselend. Ik vind het heerlijk om met medewerkers aan de slag te gaan om deze complexe puzzel te ontrafelen om de veiligheid in een gezin te vergroten.   

Annemiek, Gedragswetenschapper

 

Het verschil kunnen maken, door binnen (en soms net buiten) de kaders te zoeken naar wat WEL mogelijk is om veiligheid te vergroten.

Barbara, Medewerker Veilig Thuis

 

Het verschil kunnen maken, door binnen (en soms net buiten) de kaders te zoeken naar wat WEL mogelijk is om veiligheid te vergroten.

Barbara, Medewerker Veilig Thuis

 

Aan de slag als beleidsmedewerker bij Veilig Thuis; dat is de stap die ik in april 2021 heb gemaakt. Na een aantal jaren mijzelf te hebben ontwikkeld in het bedrijfsleven, wilde ik in 2018 echt de stap maken naar het maatschappelijk werkveld.

Hoewel ik zelf geen hulpverleningsachtergrond heb, was mijn wens om met datgene wat ik kan, de mensen in het werkveld te helpen hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Zo wil ik op mijn manier een steentje bijdragen aan de missie van Veilig Thuis ‘Samen werken aan een veilige toekomst’.

Binnen Veilig Thuis kan ik dit o.a. doen door met medewerkers werkwijzen en werkafspraken te evalueren en bij te stellen; met mijn collega’s van beleid en kwaliteit externe ontwikkelingen te monitoren en te vertalen naar onze eigen organisatie; door met andere organisaties binnen de regio samen op te trekken in het beter inrichten van onze dienstverlening.

Ik ervaar veel betrokkenheid van mijn collega’s; vrijheid om nieuwe ideeën en werkvormen te introduceren en er zijn korte lijnen met de teammanagers en de directeur.

Hillie, Beleidsmedewerker

 

Aan de slag als beleidsmedewerker bij Veilig Thuis; dat is de stap die ik in april 2021 heb gemaakt. Na een aantal jaren mijzelf te hebben ontwikkeld in het bedrijfsleven, wilde ik in 2018 echt de stap maken naar het maatschappelijk werkveld.

Hoewel ik zelf geen hulpverleningsachtergrond heb, was mijn wens om met datgene wat ik kan, de mensen in het werkveld te helpen hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Zo wil ik op mijn manier een steentje bijdragen aan de missie van Veilig Thuis ‘Samen werken aan een veilige toekomst’.

Binnen Veilig Thuis kan ik dit o.a. doen door met medewerkers werkwijzen en werkafspraken te evalueren en bij te stellen; met mijn collega’s van beleid en kwaliteit externe ontwikkelingen te monitoren en te vertalen naar onze eigen organisatie; door met andere organisaties binnen de regio samen op te trekken in het beter inrichten van onze dienstverlening.

Ik ervaar veel betrokkenheid van mijn collega’s; vrijheid om nieuwe ideeën en werkvormen te introduceren en er zijn korte lijnen met de teammanagers en de directeur.

Hillie, Beleidsmedewerker

 

Uit vele (ja ook lastige..) ervaringen heb ik inmiddels geleerd dat vooruitgang in kleine stappen komt.

De Coronaperiode heeft op iedereen de nodige impact gehad. Voor mij betekende de lockdown - naast de helaas alom bekende negatieve ervaringen- ook een omslag op werkgebied: de eerste, echte kennismaking met het werkveld van de jeugdzorgwerker.... Lees hier het hele verhaal.

Brechtje, Medewerker Veilig Thuis

 

Uit vele (ja ook lastige..) ervaringen heb ik inmiddels geleerd dat vooruitgang in kleine stappen komt.


De Coronaperiode heeft op iedereen de nodige impact gehad. Voor mij betekende de lockdown - naast de helaas alom bekende negatieve ervaringen- ook een omslag op werkgebied: de eerste, echte kennismaking met het werkveld van de jeugdzorgwerker.

Afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog, 10 jaar voor de klas in het basisonderwijs, een eigen praktijk als kindertherapeut, om dan vervolgens als jeugdzorgwerker en later Medewerker Veilig Thuis aan de slag te gaan. Natuurlijk met de nodige raakvlakken, maar verder behoorlijk onbekend terrein. Spannend en daarmee vol onzekerheid.

Eigenlijk precies zoals onze direct betrokkenen het ervaren. Wanneer een jeugdzorginstantie of organisatie als Veilig Thuis ineens komt aankloppen, staat je wereld op zijn kop. Er breekt een periode aan, waarin je geen idee hebt wat je te wachten staat, wat voor impact dit kan hebben op jouw gezin of huishouden.

Voor ons als Medewerker Veilig Thuis is onze komst iets positiefs, we proberen bewustwording te creëren en verandering op gang te brengen. Maar waar onze bemoeienis voor ons inmiddels ’gewoon’ is, is dit voor veel van onze cliënten niet het geval. Wij werken niet vanuit dwang, komen niet als hulpverleners wekelijks langs en halen niet zomaar kinderen uit huis. Allemaal gedachten, die voor ons kunnen worden afgedaan als fabels, echter voor de direct betrokkenen kunnen ze nog altijd als waarheid worden gezien.

Het is de taak van Medewerker Veilig Thuis om deze angst bij de start van onze betrokkenheid weg te nemen. Naar mijn idee lukt dit wanneer je je beseft wat jouw komst, hoe goed bedoeld ook, doet met het gevoel van de direct betrokkene(n). Het feit dat jouw bemoeienis een gezinsleven raakt en vraagt dat de gezinsleden zich kwetsbaar opstellen…..dat is nogal wat.

Als iemand me zou zeggen dat er morgen iemand van Veilig Thuis aan de deur zou staan, weet ik niet met welk gevoel ik de deur zou open doen. Zou ik mijn woorden afwegen? Zou ik openheid van zaken geven? Zou ik er een goed gevoel bij hebben dat de school van mijn kinderen benaderd wordt? Zou ik ze tevoren moeten inlichten om te horen wat ze gaan vertellen? Zou ik niet maar wat graag inzage in mijn dossier krijgen om te weten wat er over mij en mijn gezin staat opgeschreven, zwart op wit en wat jarenlang blijft bestaan?

Ik denk dat voor ons allemaal geldt dat we eenzelfde gevoel zouden ervaren als onze direct betrokkenen in veel gevallen ook doormaken. Kun je deze angst geheel teniet doen? Wellicht, maar misschien ook niet….echter een stuk bewustwording is al de eerste stap.

Daarnaast zijn openheid en duidelijkheid onmisbaar. Het bij de start uitspreken van de wederzijdse verwachtingen zet de toon voor een prettig contact. Hoe lastig de boodschap die je moet overbrengen ook is, wees hierin oprecht en probeer hem niet te verzachten. Toon begrip voor het gevoel, dat de boodschap opbrengt, maar zwak deze niet af.

Ben wie je zegt te zijn en doe wat de direct betrokkene van je mag verwachten. Pas dan kun je als Medewerker Veilig Thuis je taak ten volle uitvoeren en kun je van betekenis zijn, precies wat we willen vanuit onze functie. Het tempo van de client zou hierin (mede) leidend moeten zijn. Ga je te snel en neem je stappen, waar de direct betrokkene nog niet aan toe is, dan is de kans groot dat verandering niet in het verschiet ligt.

Uit vele (ja ook lastige..) ervaringen heb ik inmiddels geleerd dat vooruitgang in kleine stappen komt. Korte betrokkenheid, maar soms desondanks een lange adem.

Maar dan ineens verschijnt het nummer van je direct betrokkene in het display van je telefoon en blijkt hij na enige tijd zelf met een persoonlijke hulpvraag te komen….intrinsieke motivatie ten top, en niet alleen voor de client.         

Brechtje, Medewerker Veilig Thuis

Het verhaal van Edwin Jakobs, teammanager en Gerben Pel, lid interventieteam

Wethouder Menno Roozendaal van de gemeente Meierijstad gaat in zijn podcast 'Menno in Meierijstad' in gesprek met mensen uit onze gemeente. In deze aflevering spreekt hij met Edwin Jakobs, teammanager bij Veilig thuis en Gerben Pel, lid van het interventieteam van Veilig Thuis. Klik op onderstaande knop om de aflevering te beluisteren, of klik hier.